Naujienos

Pasiruošimas antriesiems “Įvadinio psichoterapijos kurso” mokslo metams
Gerbiamieji kursantai,
 
Vasarai bėgant į pabaigą norisi iš anksto pasiruošti artėjantiems naujiems mokslo metams, t.y. antriesiems “Įvadinio psichoterapijos kurso” mokslo metams, ir gerai užbaigti pirmuosius mokslo metus.
 
Pirmi mokymo metai bus vertinami kaip visiškai baigti, kai būsite atsiskaitę už visus darbus, įeinančius į mokymo programą. Tai yra:
  1. nepraleidę daugiau kaip 15 proc. užsiėmimų (buvusių mokymo blokų metu ir vykdomų kaip savarankiški darbai mažųjų intervizijų ir psichoterapinės patirties grupių pavidalu). Jeigu kas nors praleido daugiau kaip 15 proc. užsiėmimų, reikia už juos atsiskaityti.
  2. atsiskaitę už perskaitytą literatūrą, skirtą namų darbams. Šis atsiskaitymas bus atliekamas spalio mėnesio bloko metu, pirmąją jo dieną (2 akademinės valandos bus skirtos namų darbų aptarimui ir 2 akademinės valandos – geranoriškam nesudėtingam atsiskaitymui už juos raštu).
Tikimės, kad absoliuti dauguma kursantų bus pasiruošę atsiskaityti ir sėkmingai užbaigti pirmuosius metus, o likusieji tai be problemų galės padaryti vėliau, kai bus pasiruošę.
Iki š.m. rugsėjo 1 dienos jūs gausite antrųjų mokslo metų pirmojo bloko programą (šio bloko dėstytojas – dr. Julius Neverauskas) ir likusios programos dalį, kiek ji bus aiški po derinimo su užsienio lektoriais.
 
Kai kuriems kurso dalyviams kilo neaiškumų pasikeitus įstaigai, pagal sutartį su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu (LSMU) administruojančiai techninius-organizacinius kurso darbus. Norime priminti, kad jūs, mokotės LSMU podiplominių studijų programoje. Pradėdami mokytis jūs pasirašėte sutartį su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutu ir mokymo programa yra patvirtinta LSMU Medicinos fakulteto Taryboje bei registruota podiplominių studijų centre oficialioje medicinos specialistų podiplominio mokymosi svetainėje www.medas.lt. Sėkmingai baigus mokymus, kurso baigimo pažymėjimą jums išduos Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.
 
Pagal LSMU Rektoriaus pasirašytą sutartį dalį organizacinių mokymo kurso darbų (techninis administravimas, rūpinimasis patalpomis, mokesčio už mokslą surinkimas ir administravimas ir t.t.) pirmaisiais metais atliko Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija, o nuo antrųjų metų LSMU Rektoriaus įsakymu tuos pačius darbus darys VšĮ Neuromedicinos institutas. Todėl, mokestį už antruosius mokymų metus (4900 Lt už metus) reikia pervesti į VšĮ Neuromedicinos institutas sąskaitą (LT797300010089503444, AB Swedbank” banko kodas 73000) iki š.m.rugsėjo 29 d. Daugelio kursantų pageidavimu paliekama galimybė pervesti pinigėlius tik už pusę metų (2450 Lt). Tuo tarpu pati mokymo programa yra patvirtinta ir vykdoma LSMU Elgesio medicinos instituto ir podiplominio studijų centro, todėl baigus kursą ir bus išduoti LSMU pažymėjimai.
 
Jeigu kiltų organizacinių klausimų, drąsiai kreipkitės į Gailutę Siucilienę (860250142) arba Redą Repečkaitę (861031301). Jeigu kiltų klausimų, liečiančių dalykinius mokymo aspektus drąsiai kreipkitės į Julių Neverauską (861031302).
 
Kam reiks sąskaitų – rašykite info@psichoterapija.info.
Su geriausiais linkėjimais,
 
Įvadinio kurso organizatoriai